Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

WarsawBooster22 - O programie

WarsawBooster'22 Miejski program akceleracyjny dla start-upów

Projekt finansuje m.st. Warszawa

O programie

Warsaw Booster’22 to miejski program akceleracji innowacyjnych projektów i startupów.

Warsaw Booster wspiera zespoły opracowujące ambitne rozwiązania technologiczne w doskonaleniu kompetencji biznesowych. Daje możliwości skalowalności biznesu i pozyskania finansowania oraz tworzenia unikalnych relacji z otoczeniem biznesu.

W tegorocznej edycji poszukiwane są wysokotechnologiczne rozwiązania, produkty lub usługi, które służą poprawie jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających stolicę, wspierają administrację lokalną i spółki miejskie w realizacji ich zadań, odpowiadają na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem miasta i przyczyniają się m.in. do łagodzenia zmian klimatycznych.

O programie

Warsaw Booster’22 to program akceleracji, którego celem jest wsparcie najlepszych projektów technologicznych w doskonaleniu kompetencji biznesowych oraz budowania relacji z ponad 50 partnerami instytucjonalnymi, organizacjami i firmami będącymi liderami w swych branżach. Uczestnicy otrzymają indywidualne i dopasowane do ich najpilniejszych potrzeb wsparcie doradców programu oraz mentorów z kilkudziesięciu firm, korporacji, organizacji społecznych.

W tegorocznej edycji przedstawiciele partnerów korporacyjnych i społecznych podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno na etapie akceleracji, jak i w procesie mentoringu.

Inicjatorem programu jest Miasto St. Warszawa, które ufundowało nagrody o łącznej wartości 87 500 zł.

Operatorem programu w latach 2021-2023 jest konsorcjum trzech fundacji: Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST) oraz Startup Hub Poland. Fundacje mają unikalne, wieloletnie doświadczenie wspierania innowacyjności w niemal każdym sektorze – publicznym, prywatnym oraz obywatelskim.

Po zakończeniu programu, doświadczenia uczestników zostaną zebrane i opublikowane jako e-book, będący zestawieniem dobrych wzorców budowy miejskiej innowacyjności oraz działań zrealizowanych w ramach programu.

Do kogo jest skierowany?

Warsaw Booster’22 skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców, zainteresowanych wsparciem dostosowanym do ich aktualnych potrzeb, pozyskiwaniem wiedzy od najlepszych, wymianą doświadczeń oraz sieciowaniem kontaktów.

Do programu zgłaszać się mogą najlepsze projekty technologiczne (istniejące jednak nie dłużej niż 3 lata) oraz twórcy, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności lub zamiar prowadzenia działalności w Warszawie – wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej hubie innowacji.

W tegorocznej edycji Warsaw Booster’22 poszukiwane będą rozwiązania, produkty lub usługi, które opierają się na takich technologiach jak:

 • sztuczna inteligencja (AI),
 • internet rzeczy (IoT),
 • analiza wielkich zbiorów danych (big data),
 • przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing),
 • wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR).

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Warsaw Booster’22 zaproszeni zostaną do akceleracji w oparciu o Indywidualny Tok Akceleracji.

Działania, wiedza oraz wspierający mentorzy, doradcy oraz partnerzy dopasowani zostaną do profilu i realnych potrzeb pomysłu.

Każdy z zespołów zyska dostęp do liderów przedsiębiorczości oraz ekspertów korporacji, które wspierają tegoroczną edycję programu. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na zwiększenie możliwości innowacyjnego działania oraz szanse na pozyskanie kapitału inwestycyjnego.

Nagrody

 

Nagrody, alternatywa tekstowa poniżej

 • I miejsce: 45 000 zł
 • II miejsce: 30 000 zł
 • III miejsce: 12 500 zł

Harmonogram

Do 20 czerwca br. trwa rekrutacja za pośrednictwem strony www.

Informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 24 czerwca 2022 r. 

 • 1 lipca - ogłoszenie 45 projektów wybranych do I fazy akceleracji
 • 31 sierpniaPRE SEMI DEMO DAY - ogłoszenie wyboru 20 projektów, które wejdą do II fazy akceleracji
 • 14 października - SEMI DEMO DAY – ogłoszenie 10 projektów, które przejdą do ostatniej fazy akceleracji
 • 14 grudnia DEMO DAY – ogłoszenie trójki zwycięzców programu

Harmonogram, alternatywa tekstowa powyżej

Wyzwania miejskie

W maju 2022 r. zrealizowaliśmy warsztat we współpracy z m. st. Warszawa dotyczący wyzwań miejskich. Na ostatecznej liście znalazło się 75 wyzwań miejskich. Następnie wyzwania zostały pogrupowane i przypisane do czterech obszarów, jakie udało się określić w poprzedniej edycji programu Warsaw Booster’21:

 • Transport i infrastruktura komunikacyjna miasta Warszawa
 • Jakość życia w mieście: planowanie miasta i dbanie o mieszkańców Warszawy
 • Zasoby naturalne Warszawy: ochrona środowiska, zanieczyszczenie oraz zrównoważona energia
 • Kapitał miasta Warszawa: usługi publiczne, zasoby oraz administracja.

Wyzwania, alternatywa tekstowa powyżej

Szczegółowa lista wyzwań znajduje się poniżej.

 • Transport i infrastruktura komunikacyjna miasta Warszawa:
  • Użytkownicy transportu publicznego otrzymują informacje w czasie rzeczywistym wraz z możliwością personalizacji zakresu
  • Dogodne huby przesiadkowe
  • Wykorzystanie przestrzeni w przejściach podziemnych. Promocja transportu publicznego
  • Udostępnienie bieżącej informacji o funkcjonowaniu o transporcie publicznym z uwzględnieniem preferencji pasażera wraz z zarządzaniem informacjami o interesujących nas liniach. Informowanie o alternatywnych możliwościach podróży (np. dla mieszkańców podwarszawskich miejscowości)
  • Integracja transportu i logistyki w mieście - zarządzanie tzw. ostatnią milą
  • Ułatwienie poruszania się między przestrzeniami otwartymi i zamkniętymi
  • Brak konfliktów na linii: ścieżki rowerowe - chodniki
  • Komfortowe poruszanie się pieszych po mieście
  • Optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych - publicznych i prywatnych
  • Ułatwienie poruszania się w różnych przestrzeniach miejskich, dopasowane do różnych grup użytkowników
  • Prawidłowe parkowanie w Warszawie
  • Zapewniona płynność ruchu drogowego w obrębie miasta
  • Miasto dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • Weryfikacja aut przypisanych do mieszkania. Urynkowienie kwot za parkowanie
  • Samowystarczalne dzielnie (brak konieczności dalekiego przemieszczania się w celu realizacji usługi)
  • Miasto krótkich odległości
 • Jakość życia w mieście: planowanie miasta i dbanie o mieszkańców Warszawy
  • Miasto, w którym nie marnuje się żywność
  • Wygodne, ergonomiczne meble miejskie do wykorzystania zgodnie z własnymi potrzebami
  • Węzły sanitarne w przestrzeniach rekreacyjnych
  • Zautomatyzowane wynajmowanie miejsc na stoiskach i targowiskach - automatyzacja procesu zawierania umów dla handlu obwoźnego
  • Uwzględnianie potrzeb specjalnych grup przy rozpowszechnianiu informacji np. dot. transportu bądź odpadów
  • Włączenie różnych grup użytkowników miasta w planowanie przestrzeni miejskiej; wykorzystanie digital twins
  • Angażowanie mieszkańców we współtworzenie miasta - co dodać do tworzonego systemu np. Platformy Konsultacji Społecznych
  • Niezbędne części infrastruktury w każdej dzielnicy
  • Dbanie o ład przestrzenny: regularną zabudowę i sieci drogowe
  • Optymalne wykorzystanie niewynajętej przestrzeni biurowej
  • Miejsca relaksu dla seniorów w otwartych przestrzeniach
  • Przyjazna przestrzeń wspólna dla wszystkich
  • Zapewnienie usług medycznych mieszkańcom w jak najkrótszym możliwym czasie
  • Opieka dla starszych osób
  • Usługi z zakresu zdrowia psychicznego
  • Pomoc dla uchodźców wojennych
  • Organizacja i plan pomocy uchodźcom
  • System wsparcia dla osób, które nie są w stanie wynająć mieszkania na rynku (partycypacja miasta w procesie wynajmu)
  • Optymalizacja popytu i podaży wolnych mieszkań w Warszawie (wykorzystanie pustostanów) oraz możliwość krótkoterminowego wynajmu po niskich kosztach
 • Zasoby naturalne Warszawy: ochrona środowiska, zanieczyszczenie oraz zrównoważona energia
  • System do właściwej segregacji w mieście (kosze w przestrzeni publicznej)
  • zachęcanie najmłodszych do edukacji w zakresie segregacji
  • Mniejsze zanieczyszczenie miasta (pyłem/hałasem) poprzez np. ograniczenie ruchu samochodów w mieście. Lepsze zdrowie mieszkańców. Polepszenie bezpieczeństwa niezmotoryzowanych użytkowników. Większa przestrzeń miejska
  • Ochrona zieleni przed dewastacją
  • Ponowne wykorzystanie odpadów
  • Punkt odbioru wędrujący do mieszkańców (np. elektrośmieci) - ułatwienie i zachęcenie;
  • System zbliżający punkty zbioru do mieszkańca
  • Prawne zachęty do prawidłowego gospodarowania odpadami (np. system kaucyjny)
  • Redukcja emisji CO2, ochrona klimatu i dbanie o jakość powietrza
  • Włączenie standardów utrzymania zieleni do realizacji infrastrukturalnych/ inwestycyjnych w mieście
  • Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do zbiórki odpadów
  • Dostępność różnych form komunikacji miejskiej z uwzględnieniem ekologicznych źródeł energii
  • Dbanie o jakość selektywnej zbiórki odpadów szczególnie odpadów bio w zabudowie jednorodzinnej
  • Zabezpieczone tereny zielone
  • Inwestycje uwzględniające dbanie o zieleń
  • Przeciwdziałanie ekstremalnym zjawiskom pogodowym, w tym falom upałów
  • Wysoka przepustowość oczyszczalni ścieków
  • Czyste powietrze
  • Inkluzywny rozwój budownictwa zapewniający komfort życia mieszkańcom (dostęp do terenów zielonych itd.)
 • Kapitał miasta Warszawa: usługi publiczne, zasoby oraz administracja.
  • Zapewnienie anonimowych zgłoszeń o naruszeniach w urzędzie poprzez bezpieczny system
  • Realizacja usług dla mieszkańca z poziomu online
  • Płynna komunikacja między różnymi jednostkami miejskimi
  • Łatwe i jasne procedury w mieście
  • Dobra współpraca miasta z sektorem prywatnym
  • Właściwa koordynacja między jednostkami w zakresie remontów/projektów. Oszczędności dla miasta
  • Standaryzacja informacji dla mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (integracja z harmonogramami 19115)
  • Jasna linia komunikacji wewnątrz urzędu i automatyczne wsparcie w odnalezieniu właściwej jednostki do zgłoszenia
  • Dobra komunikacja miejska we wszystkich dzielnicach - brak dysproporcji
  • Portal mieszkańca agregujący informacje Informacja podawana przez Urzędy Dzielnicy
  • Standaryzacja pracy w jednostkach miejskich na rzecz mieszkańców
  • Stworzenie standardu zagospodarowania przestrzennego uwzględniający tereny komercyjne (ujednolicenie dla dzielnic)
  • Integracja rozwijanych przez miasto i istniejących rozwiązań cyfrowych
  • System zarządzania jakością obejmujący całą strukturę organizacyjną
  • Automatyzacja procesów wewnętrznych w jednostkach, inwestycyjnych
  • Zapewnienie przejrzystej informacji
  • Przepływ informacji wewnątrz jednostki
  • Pełna informacja o planowanych inwestycjach
  • Zapewnienie stałego poziomu inwestycji i napływu mieszkańców w mieście
  • Plan bezpieczeństwa uwzględniający konsekwencje napaści Rosji na Ukrainę
  • Zabezpieczenia od wzrostu cen

Partnerzy

W tym roku mamy ponad 50 partnerów, w tym korporacji, fundusze venture capital i przedsiębiorstwa miejskie. Liderzy w swoich branżach, jak np. IT, budowlanej, edukacyjnej, VC czy prawnej będą dzielić się wiedzą na różnych etapach programu. Poniżej przedstawiamy listę niektórych z nich:

 • 7bulls
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Kancelaria AOMB
 • Black Pearls
 • BNP Paribas
 • BRAND24
 • Budimex
 • Fundacja Circular Poland
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • COBIN Angles
 • Crido
 • DELab UW
 • Kancelaria DGTL
 • Digital University
 • Direct People
 • Fundacja DKO
 • Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 • Exeq
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Fundacja Przedsiębiorczych Kobiet
 • Fundacja Widzialni
 • IBM
 • Infini Fundusz
 • inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Intel
 • ISS
 • Stowarzyszenie Miasto jest Nasze
 • MITEF (Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej)
 • Movens Capital
 • NESsT
 • Omnilogy
 • Oracle
 • SAP Polska Sp. z o.o.
 • SHAPE VC
 • Sieć Otwartych Innowacji (ARP)
 • Siemens
 • SKANSKA
 • SMOK Ventures
 • Speed-up
 • Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
 • Starfinder
 • Steo
 • Supremis
 • Kancelaria Taylor Wessing
 • T-Mobile
 • UNEP Grid
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Patentowy RP
 • You Nick

ebook podsumowujący edycję Warsaw Booster 22

Poprzednie edycje programu

Zrealizowano już 8 edycji Warsaw Booster, co oznacza, że jest to najdłużej cyklicznie realizowany program akceleracji miejskiej w Polsce.

Aby dowiedzieć się więcej o poprzednich edycjach zapraszamy na strony: www.warsawbooster21.pl oraz www.warsawbooster20.com

Pobierz: ebook WB'21, czyli o doświadczeniach z realizacji programu akceleracyjnego 

Regulamin

Regulamin